Η ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Σητείας ανάγεται στις αρχές τις δεκαετίας του 1900.Την εποχή εκείνη τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο ήταν ελάχιστα και κατ' εξοχήν αγόρια.
Από τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας κατά το σχολικό έτος 1916-1917 φοιτούσαν στο Λύκειο 68 μαθητές. Το 25% των μαθητών ήταν από τη Σητεία και το υπόλοιπο 75% από τα χωριά που βρίσκονται γύρω από τη Σητεία, όπως Πισκοκέφαλο ? Ζήρος ? Χανδράς ? Σκοπή ? Ζάκρος ? Παλαίκαστρο ? Ελιά κ. τ. λ. Το κατ' εξοχήν επάγγελμα των γονέων ήταν γεωργοί το 38,23% και το 61,77% ήταν κρατικοί υπάλληλοι και έμποροι. Οι ηλικίες των μαθητών ήταν διαφορετικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 16,17% είχαν ηλικία 15 ετών και το μικρότερο ποσοστό 2,94% είχαν ηλικία 11 και 19 ετών, οι υπόλοιποι, δηλαδή το 77,95% ήταν σε ενδιάμεσες ηλικίες. Από τους 68 μαθητές προήχθησαν οι 59, δηλαδή το 52,2%, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν μετεξεταστέοι ή αποκλείστηκαν.
Κατά το σχολικό έτος 1917-1918 οι μαθητές ήταν 85 και εδώ βλέπουμε το κατ' εξοχήν επάγγελμα των γονέων ήταν γεωργοί,  το 49,41% και το ποσοστό της ηλικίας συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο αυτό των 14 και 15 ετών, που αγγίζει το 16,47%, ενώ το μικρότερο ποσοστό 4,70% είναι 11 ετών ή 18 ετών το 5,88%. Οι μαθητές κατά 23.35% ήταν από τη Σητεία και οι υπόλοιποι από τα γύρω χωριά. Από αυτούς προήχθησαν οι 62, ένα ποσοστό 72,94% και οι υπόλοιποι έμειναν μετεξεταστέοι.
Κατά το έτος 1918-1919 φοίτησαν 97 μαθήτες και εδώ βλέπουμε ότι το επάγγελμα των γονέων είναι γεωργοί το 56,70%. Το 22,68% των μαθητών προέρχεται από τη Σητεία, αλλά βλέπουμε και μια αύξηση από τα χωριά, Χανδράς 6,18%, Αρμένοι 5,15%, Σκοπή 5,15%. Συγχρόνως, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί και οι μαθητές από περισσότερα χωριά ακόμα και από τη Σύμη. Οι ηλικίες των μικρών ηλικιών, δηλαδή των 11 ετών αυξάνονται στο 7,21%, αλλά το μέσον, δηλαδή 14-15 ετών παραμένουν υψηλές 19,58% και 20,61%. Από αυτούς προήχθησαν οι 52 μαθητές, δηλαδή 53,6%, μετεξεταστέοι ήταν 29 μαθητές, δηλαδή το 29,89% και απορρίφθηκαν 16 μαθητές, δηλαδή το 16,49%.
Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πρώτον οι μαθητές ήταν κατά πλειοψηφία οι περισσότεροι από Σητεία, γιατί ήταν δύσκολη η μετακίνηση από τα γύρω χωριά και μόνο όσοι μπορούσαν πήγαιναν σχολείο ? είτε γιατί είχαν κάποιο συγγενή στη Σητεία, είτε γιατί μπορούσαν να νοικιάσουν ένα δωμάτιο. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αρχίζει να αυξάνεται και ο αριθμός των μαθητών από τα χωριά, αυτό μας δείχνει την επιθυμία για μάθηση με το οποίο κόστος για τις οικογένειες, γιατί όπως βλέπουμε το επάγγελμα των γονέων ήταν αγρότες-γεωργοί, άρα με λιγοστό εισόδημα. Από τις ηλικίες των μαθητών βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η παιδεία την εποχή εκείνη δεν ήταν υποχρεωτική, όπως είναι σήμερα και όποιος ήθελε ή μπορούσε ξεκινούσε το σχολείο σε όποια ηλικία ήθελε, γι' αυτό έχουμε διακυμάνσεις από 11 έως 18-19 ετών συμμαθητές. Επίσης, βλέπουμε πως κάθε χρόνο το ποσοστό των προαχθέντων είναι περίπου το ίδιο, δηλαδή λίγο πιο πάνω από τους μισούς προάγονται.Σχολική ομάδα: Δασκαλάκης Ιωάννης
Χρυσουλάκης Μιχαήλ
Ασδρέ Άννα-Μαρία
Μαστοράκη Ιουλία
Καραγιαννάκης Μιλτιάδης