Με βάση τους πίνακες 1 , 2 , 3 μπορούμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματά μας για αυτήν την χρονιά χωρίζοντας τα σε τρεις κατηγορίες.

Αρχικά ,θα αναφερθούμε σε γενικά πλαίσια στα πορίσματα που σχετίζονται με τα επαγγέλματα που ακολουθούσαν οι γονείς. Το επάγγελμα που υπερτερεί στα άλλα είναι αυτό του γεωργού. Επομένως, κύρια πηγή πλούτου ήταν η γη η οποία καλλιεργούνταν από του ιδιοκτήτες και με αγοραπωλησίες και ανταλλαγές διακινούνταν τα προϊόντα και εξασφάλιζαν τα απαραίτητα έσοδα. Παράλληλα, μέσα στην μελέτη των επαγγελμάτων ,υπάρχει αυτό του αγγειοπλάστη σε πολύ μικρό ποσοστό. Άρα, όπως και σήμερα , αυτό το επάγγελμα δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο , ίσως γιατί δεν υπήρχε η ανάγκη να αγοράσουν ένα αντικείμενο όπως ένα αγγείο που κάθε άλλο δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε χρήσιμο, δηλαδή υπάρχει μία γενική λιτότητα. Επίσης ένα επάγγελμα γνωστό στις ημέρες μας είναι αυτό του νεωκόρου. Πιο συγκεκριμένα ο νεωκόρος είναι εκείνος που προσφέρει βοήθεια στην εκκλησία με τις υπηρεσίες του. Μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκεία. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι αυτό το επάγγελμα είναι περιθωριοποιημένο και σχεδόν ανύπαρκτο καθώς η πίστη σε μια θρησκεία έχει παραγκωνισθεί. Επιπλέον, αν και ασυνήθιστο υπάρχουν βουλευτές στη Σητεία. Ακλουθώντας τα ιστορικά γεγονότα, η Κρήτη διατηρούσε την δική της βουλή ονομαζόμενη ''Κρητική Βουλή'' . Η Κρητική Βουλή, αποτελούνταν από 138 Χριστιανούς και 50 Μουσουλμάνους που εκλέγονταν. Ακόμα αποτελούνταν από μία επιτροπή με δεκαέξι μέλη (12 χριστιανοί και 4 μουσουλμάνοι). Στις 8 Φεβρουαρίου αρχίζουν οι επίσημες εργασίες της Κρητικής Βουλής.

Το σχολείο της Σητείας, δεν πρόσφερε μάθηση μόνο σε παιδιά από το λιμάνι, αλλά και σε εκείνα που βρισκόταν στα περίχωρα. Στην κατανομή , η Σητεία έρχεται πρώτη καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών κατοικούσε εκεί.  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η Σητεία και τότε είχε συγκεντρωμένο τον περισσότερο πληθυσμό ,όπως και σήμερα άλλωστε, από τα περιφερειακά χωριά . Δεύτερη σε αριθμό μαθητών που φοιτούσαν στο Λύκειο , βρίσκεται η Ζάκρος. Η Ζάκρος βρίσκεται νοτιοανατολικά της Σητείας, δίπλα από τον Ξερόκαμπο. Σήμερα αποτελεί ένα σπουδαίο τουριστικό κέντρο. Με μικρή απόκλιση από την Ζάκρο ερχεται το Σταυροχώρι . Υστερα ακολουθεί το Πισκοκέφαλο. Εντύπωση μας κάνει το γεγονός ότι έρχεται τέταρτο στην κατανομή, γιατί τώρα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού της Σητείας και καταλαμβάνει μεγάλη έκταση.

Παρατηρώντας τον βαθμολογικό πίνακα της χρονιάς 1904-1905 βλέπουμε τα εξής:

Αυτοί που προάχθηκαν είναι 51, οι απορριφθέντες 21 και οι μετεξεταστέοι 46. Ο αριθμός των μαθητών που καλούνται να δώσουν ξανά σε κάποιο μάθημα εξετάσεις είναι σχεδόν ίσος με αυτόν που προάχθηκαν στην επόμενη τάξη. Συνεπώς οι απαιτήσεις των καθηγητών από τους μαθητές ήταν πολλές για να τις πετύχει κάποιος, δηλαδή κυριαρχούσε η αυστηρότητα.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

Πίνακας 1.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Κτίστης

3

2%

Ορφανός

10

8%

Έμπορος

14

10%

Γεωργός

79

57%

Σανδαλοποιός

1

0,7%

Υποδηματοποιός

2

1%

Αγγειοπλάστης

1

0,7%

Ράπτης

2

1%

Νεωκόρος

1

0,7%

Βαφέας

3

1%

Ιερέας

9

7%

Κτηματίας

2

1%

Εργολάβος

1

0,7%

Υπάλληλος

6

4%

Βουλευτής

2

1%

Δήμαρχος

1

0,7%

Δικηγόρος

1

0,7%

Κρεοπώλης

1

0,7%

ΣΥΝΟΛΟ: 18

137

100%

 

 

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι το επάγγελμα που υπερτερεί την σχολική χρονιά 1904-1905 είναι αυτό του γεωργού καθώς έχει ποσοστό 57%.

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

Πίνακας 2.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

 

 

ΣΗΤΕΙΑ

23

19%

ΖΑΚΡΟ

10

8%

ΤΟΥΡΛΩΤΗ

5

3%

ΣΚΟΠΗ

5

3%

ΑΡΜΕΝΟΙ

7

6%

ΕΞ.ΜΟΥΛΙΑΝΑ

3

2%

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ

10

7%

ΚΑΝΕΝΑΙ

2

1%

ΛΙΘΗΝΕΣ

4

3%

ΛΑΠΙΘΟΣ

1

1%

ΣΚΛΑΒΗ

1

1%

ΑΧΛΑΔΙΑ

2

1%

ΚΑΣΣΟΣ

1

1%

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ

9

7%

ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ

1

1%

ΤΣΩ

2

1%

ΧΑΝΔΡΑΣ

4

3%

ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ

4

3%

ΜΑΡΩΝΙΑ

3

2%

ΣΙΤΑΝΟΣ

1

1%

ΑΠΙΔΙΑ

3

2%

ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ

3

3%2

ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

2

1%

ΖΙΡΟΣ

5

4%

Μ.ΜΟΥΛΙΑΝΑ

3

2%

ΓΡΑΣ

1

1%

ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΔΕΣ

1

1%

ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

2

1%

ΜΑΓΚΑΣΑ

4

3%

ΛΑΣΤΡΟΣ

2

1%

ΚΥΜΟΥΡΙΟΤΗ

4

3%

ΔΑΦΝΗ

2

1%

ΚΑΡΥΔΙ

2

1%

ΣΦΑΚΑ

1

1%

ΧΑΜΕΖΙ

3

2%

 

Συμπέρασμα: Τα περισσότερα παιδιά κατοικούν στην Σητεία, με ποσοστό 19% , αφού το Λύκειο ήταν τοποθετημένο και τότε στην Σητεία. Αμέσως μετά, έρχεται το Σταυροχώρι με 7% ποσοστό παιδιών που μένουν εκεί.

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πίνακας 3.

 

1904-1905Απολύεται

11%

16

Μετεξεταστέος

32%

46

Μετεξεταστέοι που απολύθηκαν

6%

8

Προάγεται

36%

51

Απορρίφθη

15%

21

Σύνολο:

100%

142