ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 1915 - 1921

Από την χρονιά 1915 μέχρι 1921 το σχολείο λειτουργεί ως Ημιγυμνάσιο. Δηλαδή, αποκαλούνταν Ημιγυμνάσιο μέχρι να συμπληρωθούν και οι έξι τάξεις.

Μέσα από τους πίνακες, παρατηρείται ότι ο αριθμός των μαθητών από τάξη σε τάξη μειώνεται σημαντικά, δηλαδή, οι περισσότεροι μαθητές άφηναν το σχολείο χωρίς να το ολοκληρώνουν.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1916-1917

 

1916-1917

Α' ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗ

ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ

77%

79%

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ

23%

15%

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

-

-

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ

-

6%

2 ΕΠΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1918-1919

 

1918-1919

Α' ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ

60%

39%

59%

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

11%

6%

-

ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ

28%

6%

-

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ

5%

48%

41%

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1920-1921

1920-1921

Α' τάξη

Β' τάξη

Γ' τάξη

Δ' τάξη

Ε' τάξη

προάγονται

94%

97%

83%

89%

100%

Αποφοίτησαν

4%

-

3%

10%

 

Απορρίπτονται

1%

2%

13%

-

 

Μετεξεταστέος

-

-

-

-

 

ΣΥΝΟΛΟ:

100%

100%

100%

100%