Από το έτος 1939-1941 παρατηρούμε ότι σε σύνολο μαθητών κατ' έτος το 1939-1940 ο αριθμός των μαθητών στην Α' τάξη είναι 52, στην Β' τάξη είναι 86, στην Γ' τάξη είναι 32 και το 1940-1941 ο αριθμός των μαθητών στην Α' τάξη  είναι 61, στην Β' τάξη είναι 107 και στην Γ' τάξη είναι 64.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται κυρίως από Σητεία και Πισκοκέφαλο. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός των μαθητών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό(από 52 μαθητές σε 107).Έτσι, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια φαίνεται ο πληθυσμός των μαθητών να μην επηρεάστηκε έντονα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Επιπρόσθετα, τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα γονέων των μαθητών ήταν κυρίως γεωργός, έμπορος και κτηματίας. Τέλος, παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (7-13%) παιδιών είναι ορφανά-πιθανόν λόγω πολέμου.

Γιάννης Δασκαλάκης

Μιχάλης Χρυσουλάκης

Ιουλία Μαστοράκη

Μίλτος Καραγιαννάκης

Άννα-Μαρία Ασδρέ