Κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012 η ομάδα μας μελέτησε τα έτη 1930-1947 από τα Βαθμολόγια που αναφέρονταν σε εκείνες τις χρονιές. Ακόμα από τα βιβλία πράξεων μελετήσαμε τα έτη 1931-1941και 1940-1954 και από το βιβλίο πρακτικών τα έτη 1926-1933. Ο στόχος που είχαμε για αυτό το σχολικό έτος ήταν να μελετήσουμε τα βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία του σχολείου μας και να την καταγράψουμε.

Τα στοιχεία που αντλήσαμε από τα Βαθμολόγια:

Το σχολικό έτος 1930-1931 στο σχολείο φοίτησαν 191 μαθητές από τους οποίους οι 150 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 41.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΣ

31,5%

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

1,08%

ΟΡΦΑΝΟΣ

16,8%

ΡΑΠΤΗΣ

1,08%

ΕΜΟΡΟΣ

11,9%

ΚΑΦΕΔΟΠΩΛΗΣ

0,5%

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

10,8%

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ

0,5%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

7%

ΚΤΙΣΤΗΣ

0,5%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

2,1%

ΚΟΥΡΕΑΣ

0,5%

ΓΙΑΤΡΟΣ

1,6%

ΛΕΜΒΙΟΥΧΟΣ

0,5%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

1,6%

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

0,5%

ΙΕΡΕΑΣ

1,6%

ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

0,5%

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

1,6%

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

0,5%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1,6%

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

0,5%

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

1,6%

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

0,5%

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1,08%

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

0,5%

ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ

1,08%

ΨΑΡΑΣ

0,5%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

1,08%

---

---

· Το σχολικό έτος 1931-1932 στο σχολείο φοίτησαν 193 μαθητές εκ των ποίων οι 151 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 42.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΣ

30,1%

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

1,2%

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

12,1%

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

1,2%

ΟΡΦΑΝΟΣ

12,1%

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

0,6%

ΕΜΠΟΡΟΣ

10,2%

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

0,6%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

7,6%

ΚΤΙΣΤΗΣ

0,6%

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

3,8%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

0,6%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2,5%

ΝΑΥΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0,6%

ΙΕΡΕΑΣ

2,5%

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

0,6%

ΚΑΦΕΔΟΠΩΛΗΣ

1,9%

ΡΑΠΤΗΣ

0,6%

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

1,9%

?ΣΑΠΟΥΝΑΣ?

0,6%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

1,9%

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

0,6%

ΓΙΑΤΡΟΣ

1,2%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

0,6%

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

1,2%

ΨΑΡΑΣ

0,6%


· Το σχολικό έτος 1932-1933 στο σχολείο φοίτησαν 188 μαθητές από τους οποίους οι 97 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 91.

· Το σχολικό έτος 1933-1934 στο σχολείο φοίτησαν 182 μαθητές εκ των ποίων οι 145 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 57.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΣ

18,7%

ΙΑΤΡΟΣ

1,2%

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

15,6%

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

1,2%

ΕΜΠΟΡΟΣ

12,5%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

1,2%

ΟΡΦΑΝΟΣ

13,7%

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

1,2%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

6,2%

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

1,2%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3,7%

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

0,1%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

3,1%

ΚΟΥΡΕΑΣ

0,1%

ΙΕΡΕΑΣ

3,1%

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

0,1%

ΚΑΦΕΔΟΠΩΛΕΙΣ

3,1%

ΛΕΜΒΙΟΥΧΟΣ

0,1%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

2,5%

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

0,1%

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

1,8%

ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

0,1%

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1,8%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

0,1%

ΣΑΚΕΝΟΠΟΙΟΣ

1,8%

---

---

 

Το σχολικό έτος 1934-1935 φοίτησαν στο σχολείο 163 μαθητές από τους οποίους οι 127 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 36.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΣ

26,3%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

1,2%

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

14,7%

ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

1,2%

ΕΜΠΟΡΟΣ

10,4%

ΤΕΛΟΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

0,6%

ΟΡΦΑΝΟΣ

8,5%

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

0,6%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

6,1%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ

0,6%

ΚΑΦΕΔΟΠΩΛΗΣ

3,6%

ΜΑΡΜΑΡΑΣ

0,6%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

3,6%

ΨΑΡΑΣ

0,6%

ΙΕΡΕΑΣ

3%

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

0,6%

ΙΑΤΡΟΣ

1,8%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

0,6%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

1,2%

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

0,6%

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1,2%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛ.

0,6%

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

1,2%

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

0,6%

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

1,2%

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

0,6%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1,2%

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

0,6%

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

1,2%

ΕΡΓΑΤΗΣ

0,6%

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

1,2%

ΠΟΙΜΕΝΑΣ

0,6%

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

1,2%

ΜΥΛΩΘΡΟΣ

0,6%

 

 

 

Το σχολικό έτος 1935-1936 φοίτησαν στο σχολείο 166 μαθητές εκ των οποίων οι 130 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 36.

Το σχολικό έτος 1936-1937 φοίτησαν στο σχολείο 218 μαθητές από τους οποίους οι 167 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 51.

 

Το σχολικό έτος 1937-1938 φοίτησαν στο σχολείο 229 μαθητές εκ των οποίων οι 162 ήταν αγόρια και τα κορίτσια ήταν 67.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΣ

29,2%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ

0,8%

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

21,3%

ΚΟΥΡΕΑΣ

0,8%

ΕΜΠΟΡΟΣ

12,6%

ΕΡΓΑΤΗΣ

0,8%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

5,2%

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

0,8%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3,9%

ΤΕΛΩΝΗΣ

0,8%

ΟΡΦΑΝΟΣ

3,4%

ΑΓΓΙΟΠΩΛΗΣ

0,4%

ΙΕΡΕΑΣ

2,6%

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

0,4%

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

2,6%

ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ

0,4%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

1,7%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

0,4%

ΓΙΑΤΡΟΣ

1,7%

ΨΑΡΑΣ

0,4%

ΚΑΦΕΔΟΠΩΛΕΙΣ

1,7%

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

0,4%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

1,6%

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

0,4%

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

1,6%

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

0,4%

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

1,6%

ΕΡΓΟΛΑΥΟΣ

0,4%

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

0,8%

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑΜ.

0,4%

 

Το σχολείο μετά το τέλος του έτους 1938-1939 άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του.

Από το σχολικό έτος 1939-1947 τα σχολικά έτη χωρίζονταν σε δύο εξάμηνα. Ακόμα οι μαθητές έδιναν εξετάσεις και στο Βαθμολόγιο γραφόταν ο μέσος όρος κάθε μαθήματος για το κάθε μαθητή ξεχωριστά

Τα μαθήματα που διδάσκονταν από το 1939-1943 για κάθε τάξη:

Τα μαθήματα της Ά τάξης ήταν: 1. Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6. Γεωγραφία και 7. Φυσική.

Τα μαθήματα της ΄Β τάξης ήταν: 1.Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6.Γεωγραφία 7. Φυσική 8.Γυμναστική και 9. Εθνική Αγωγή.

Τα μαθήματα της ΄Γ και της ΄Δ τάξης ήταν : 1.Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6.Γεωγραφία 7. Φυσική 8.Γυμναστική 9. Εθνική Αγωγή και 10. Λατινικά.

Τα μαθήματα της Έ και της ΄ΣΤ τάξης ήταν : 1.Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6.Γεωγραφία 7. Φυσική 8.Γυμναστική 9. Εθνική Αγωγή και 10.Φυλοσοφία.

Τα μαθήματα που διδάσκονταν από το 1944-1945 για κάθε τάξη:

Τα μαθήματα της Ά τάξης ήταν: 1. Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6. Γεωγραφία 7. Φυσική και 8. Γαλλικά.

Τα μαθήματα της ΄Γ και της Έ τάξης ήταν: 1. Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6. Λατινικά 7. Φυσική και 8. Γαλλικά.

Τα μαθήματα της ΄Δ τάξης ήταν: 1. Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6. Λατινικά 7. Φυσική 8. Γαλλικά και 9. Βιολογία.

Τα μαθήματα της ΄ΣΤ τάξης ήταν: 1. Θρησκευτικά 2. Ελληνικά 3. Ν. Ελληνικά 4. Μαθηματικά 5. Ιστορία 6. Λατινικά 7. Φυσική 8. Γαλλικά 9. Βιολογία 10. Κοσμογραφία.

Στοιχεία από τα Βαθμολόγια για τα έτη 1939-1947:

· Το σχολικό έτος 1939-1940 στο σχολείο φοίτησαν 206 μαθητές από τους από οποίους οι 158 ήταν αγόρια κι τα κορίτσια ήταν 48.

· Το σχολικό έτος 1940-1941 στο σχολείο φοίτησαν 310 μαθητές από τους από οποίους οι 274 ήταν αγόρια κι τα κορίτσια ήταν 36.

· Το σχολικό έτος 1944-1945 στο σχολείο φοίτησαν 397 μαθητές από τους από οποίους οι 339 ήταν αγόρια κι τα κορίτσια ήταν 58.

· Το σχολικό έτος 1945-1946 στο σχολείο φοίτησαν 572 μαθητές από τους από οποίους οι 456 ήταν αγόρια κι 116 τα κορίτσια ήταν .

· Το σχολικό έτος 1946-1947 στο σχολείο φοίτησαν 562 μαθητές από τους από οποίους οι 373 ήταν αγόρια κι τα κορίτσια ήταν 189 .

4 Τα στοιχεία που αντλήσαμε από τα Βιβλία Πράξεων:

1926-1933:

ΠΡΑΞΗ 1:

Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου καθώς και ο Γυμνασιάρχης συγκάλεσαν συμβούλιο με σκοπό την έναρξη της σχολικής εργασίας καθώς και την έναρξη των εισιτήριων εξετάσεων.

ΠΡΑΞΗ 2:

Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Σητείας καθώς και ο Γυμνασιάρχης συγκάλεσαν συμβούλιο λόγο μίας μαθήτριας η οποία ήταν στην ομάδα των μετεξεταστέων, έπειτα έδωσε ξανά πανελλήνιες εξετάσεις και μπορεί να αποβληθεί από το σχολείο.

ΠΡΑΞΗ 3:

Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Σητείας, υπό την επίβλεψη του Γυμνασιάρχη, συγκάλεσαν συμβούλιο με σκοπό την αποφοίτηση τεσσάρων μαθητών που αποφοίτησαν τελικά με τον ίδιο βαθμό. Τα αποτελέσματα για την αποφοίτηση τους, πάρθηκαν από τα αποτελέσματα γραπτών αλλά και προφορικών εξετάσεων.

1931-1941

Στο βιβλίο πράξεων αναφερόταν οι αποφάσεις του συλλόγου κηδεμόνων σε άρθρα.

Α. Καθήκοντα των μαθητών εκτός σχολείου:

ΑΡΘΡΟ 1:Οι μαθητές απαγορευόταν να κυκλοφορούν στη πόλη εκτός των σχολικών ωρών.

ΑΡΘΡΟ 2:Οι μαθητές απαγορευόταν να πηγαίνουν σε καφενεία , κινηματογράφους κλ. χωρίς τους γονείς τους.

ΑΡΘΡΟ 3: Όλοι οι μαθητές έπρεπε να προμηθευθούν από τη διεύθυνση ένα πηλίκιο (καπέλο) στο οποίο θα γραφόταν ο αριθμός του μαθητολογίου και τα αρχικά γράμματα ΓΣ και απαγορευόταν να φορέσουν κάποιο άλλο αξεσουάρ στο κεφάλι.

ΑΡΘΡΟ 4:Οι μαθητές έπρεπε να φέρονται κόσμια και εάν επισκέπτη το σχολείο κάποιος στρατιωτικός, πολιτικός και ιερέας.

ΑΡΘΡΟ 5:Το σπίτι των μαθητών έπρεπε το δωμάτιο τους να είναι ευπρεπισμένος και φωτισμένο.

ΑΡΘΡΟ 6:Οι μαθητές απαγορευόταν να βγαίνουν από το σπίτι τους ή από το χώρο του σχολείου μετά της 3 του απόγευμα το χειμώνα και μετά της 2 το μεσημέρι το καλοκαίρι.

ΑΡΘΡΟ 7: Απαγορευόταν να περιπλανούνται οι μαθητές στο Γυμναστήριο καθημερινά ή στις άλλες τάξεις που υπάρχουν τμήματα που κάνουν μάθημα. Συγκεκριμένα απαγορευόταν να πηγαίνουν στο Γυμνάσιο καθημερινά από της 4-μμ επειδή γίνονται μαθήματα.

ΑΡΘΡΟ 8:Απαγορευόταν να λεμβοδρομούν ή να ποδηλατούν μόνοι χωρίς την υπόλοιπη τάξη και χωρίς να επιβλέπονται από το καθηγητή της Γυμναστικής.

Β. Καθήκοντα των μαθητών εντός σχολείου:

ΑΡΘΡΟ 1:Οι μαθητές όφειλαν να προσέρχονται στο σχολείο δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων καθαρή και να κρατούν τα κατάλληλα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 2:Οι μαθητές κατά την είσοδο στη τάξη έπρεπε να καθαρίζουν τα πόδια τους ,είχαν μια ορισμένη θέση και απαγορευόταν να ενοχλούν τους συμμαθητές τους.

ΑΡΘΡΟ 3:Εάν οι μαθητές έμπαιναν στη τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή έπρεπε μετά το τέλος του μαθήματος να αναφέρει το λόγο της καθυστέρησης στους επιμελητές της τάξης.

ΑΡΘΡΟ 4:Απαγορευόταν να πετάνε σκουπίδια κάτω και να χαλούσαν κάποιο διδακτικό όργανο το αντικατάστησαν.

ΑΡΘΡΟ 5:Απαγορευόταν να έχουν βιβλία στο διάλειμμα και να τα διαβάζουν αν δεν είχαν σχέση κε το σχολείο. Όταν χτυπούσε για διάλειμμα έβγαιναν όλοι έξω και κανένας δεν έπρεπε να μείνει στις αίθουσες και να βγαίνουν στο προαύλιο αθόρυβα.

ΑΡΘΡΟ 6:Κατά την άνοδο ή την κάθοδο των μαθητών στις σκάλες απαγορευόταν να ωθούν είτε ναι σκουντούν ο ένας μαθητής τον άλλο.

ΑΡΘΡΟ 7:Οι επιμελητές των τάξεων ήταν υπεύθυνη για να την καθαριότητα της τάξης , να καθαρίζουν το μαυροπίνακα και να αερίζουν την τάξη.

ΑΡΘΡΟ 8:Κατά τα διαλείμματα απαγορευόταν να είναι μέσα στις αίθουσες έκτος από τους επιμελητές οι οποίοι φρόντιζαν να φέρνουν τα απαραίτητα όργανα για την παράδοση του μαθήματος της επόμενης ώρας.

ΑΡΘΡΟ 9:Απαγορευόταν οι μαθητές να γράφουν στους τοίχους ή να χαράζουν τα θρανία και ως τιμωρία ήταν η αποβολή από το σχολείο.

ΑΡΘΡΟ 10:Όταν τελείωνε το σχολείο οι μαθητές έπρεπε να φύγουν από το χώρο του σχολείου και να πάνε σπίτια τους.

ΑΡΘΡΟ 11:Οι μαθητές υποχρεούνταν να παραβρίσκονται στις εορτές και στις εκκλησιασμούς.

ΑΡΘΡΟ 12:Όσοι μαθητές απουσίαζαν έπρεπε να δικαιολογούν τις απουσίες τους.

ΑΡΘΡΟ 13:Οι παραβάτες των άρθρων τιμωρούνταν παραδειγματικά.

 

1940-1954

Μετά από το συμβούλιο των καθηγητών του Γυμνασίου Σητείας πάρθηκαν σοβαρές αποφάσεις σχετικά με τους μαθητές.

ΕΣΩΣΧΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

  • Οι μαθητές με καλή συμπεριφορά και ήθος θα συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου πάντοτε επί την επίβλεψη των καθηγητών που είχαν εφημερία. Οι μαθητές στο ανατολικό τμήμα του σχολείου ενώ οι μαθήτριες στο δυτικό τόσο κατά την έναρξη των μαθημάτων όσο και τα διαλείμματα.
  • Όταν χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές πρέπει να παραστούν στο κοντινότερο σημείο για την προσευχή εάν ο καιρός είναι καλός. Σε περίπτωση που ο ήταν βροχερός οι μαθητές έπρεπε να μπουν στις τάξεις και να κάνουν προσευχή εκεί υπό την επίβλεψη των καθηγητών.
  • Τα διαλείμματα δύο άτομα (επιμελητές) έπρεπε να μένουν μέσα και έξω από την τάξη και να την επιβλέπουν. Αν τυχόν συμβεί κάτι τότε έπρεπε να απολογηθούν ο και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
  • Εάν οι μαθητές είχαν κενό έπρεπε να παραμένουν ήσυχοι στο περιβάλλον του σχολείου.
  • Τα φορέματα και τα καλύμματα της κεφαλής κανονίζονταν γρήγορα.
  • Όταν οι μαθητές βρίσκονταν σε μέρη πέρα από το σχολείο έπρεπε να συνοδεύονταν από τους γονείς τους, κόσμια ενδεδυμένοι ,να μην στέκονταν μπροστά από κέντρα διασκέδασης και μόλις συναντούσαν κάποιο καθηγητή και άτομα της ΝΕΟ έκαναν τον χαιρετισμό του Φαλαγγίτη.
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαγορευόταν να συχνάζουν σε κέντρα διασκέδασης (καφενεία, ζαχαροπλαστεία κ.α.) . Εάν υπήρχε ανάγκη να αγοράσει κάποιος όρθιοι εντός χαρτιού και το τρώνε στο σπίτι.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

  • Όταν οι μαθητές βρίσκονταν σε μέρη πέρα από το σχολείο έπρεπε να συνοδεύονταν από τους γονείς τους, κόσμια ενδεδυμένοι ,να μην στέκονταν μπροστά από κέντρα διασκέδασης και μόλις συναντούσαν κάποιο καθηγητή και άτομα της ΝΕΟ έκαναν τον χαιρετισμό του Φαλαγγίτη.
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαγορευόταν να συχνάζουν σε κέντρα διασκέδασης (καφενεία, ζαχαροπλαστεία κ.α.) . Εάν υπήρχε ανάγκη να αγοράσει κάποιος όρθιοι εντός χαρτιού και το τρώνε στο σπίτι.