Οι υπεύθυνοι για κάθε εργαστήριο είναι:

 

1 Φυσικής - 1 Χημείας: Συντυχάκη Φ.

2 Πληροφορικής:   Πουλακάκης Γ.